Dr. Katharina Korves-Schröder

1985 - Medizinstudium an der Uniklinik Aachen
1992 - Staatsexamen/Ärztin an der Uniklinik Aachen
1994 - Doktor-Titel
1996 - Fachärztin für HNO an der Uniklinik Aachen
2000 - April Praxisgründung in Mainz


Mitarbeiter der Praxis